1. Trong truyện nó dễ dãi thế thôi chứ ngoài đời thì cấm nhá chết thật đó