1. Thích lâu vậy mà k nói làm người ta nhớ mãi không hà