1. Ra chap mới nhanh đi ad ơi em đợi mòn mỏi quá rồi :(((