1. Ra tiếp đi ad ,Có nhóm groub gì đăng hentai Al vẽ không cho em xin vào với ạ.