1. Ad đăng ảnh của JellyBelly đi chứ bọn trung quốc vẽ ai ko được đẹp cho lắm